5% הנחה למזמינים מלון באתר
מלונות היוקרה של ישרוטל

מלונות היוקרה של ישרוטל

חזור לעמוד........
תקנון הקנייה באתר

 • 1. כללי

  אתר  isrotelexclusivecollection.co.il הינו אתר אינטרנט המספק מידע על רשת ישרוטל וכן מאפשר רכישת חבילות נופש במסגרת בתי המלון של הרשת (להלן: "האתר"). הזמנת חבילות הנופש (להלן: "השירותים") במלונות רשת ישרוטל באמצעות האתר הינה הליך מחייב השקול להזמנת חדרים בכל אמצעי אחר מול מרכז ההזמנות הרשתי. האתר הינו בבעלות חברת ישרוטל ניהול מלונות בע"מ. כל הרוכש ו/או המעוניין לרכוש שירותים באמצעות האתר ו/או כל אדם המבקר באתר (להלן: "הרוכש"), מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון זה של האתר ומסכים להוראותיו, וכי בכפוף להוראות כל דין לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי ממפעילו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם. חלק מתוכן האתר מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

  2. בעלות ושמירה על זכויות

  2.1. לישרוטל ניהול מלונות (1981) בע"מ, ח.פ. 510886245, מרחוב המרד 29, תל אביב 68125 (להלן: "ישרוטל ניהול") זכות יוצרים באתר וכל מודול אחר הקשור עם האתר. לא ניתן להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ, למכור או לשנות חלקי מידע המופיעים באתר זה ללא אישור בכתב של ישרוטל ניהול. למעט במקרים של הורדה (download) לשימוש אישי ולא מסחרי.

  2.2. בנוסף, הלוגו, הסימנים המסחריים והאייקונים המוצגים באתר (באופן קולקטיבי "סימן מסחרי"), רשומים כזכות יוצרים של ישרוטל ניהול. אף חלק באתר אינו מרמז על אישור או זכות להשתמש בסימן מסחרי ללא אישור בכתב מאת ישרוטל ניהול. כל הזכויות באתר ללא יוצא מן הכלל, שמורות בלעדית לישרוטל ניהול. ישרוטל ניהול שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר או לשנותו בכל עת שתחפוץ.

  3. תנאי השימוש באתר

  3.1. כל אדם אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצוינות להלן רשאי לרכוש שירותים באמצעות האתר. חברות האשראי הינן: ויזה כ.א.ל, ויזה לאומי קארד, דיינרס קלאב, אמריקן אקספרס, ישראכרט ומאסטרקארד. הרוכש רשאי להשתמש באתר  אך ורק על מנת לבצע הזמנת ורכישת שירותים ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר  כל שימוש למטרות אחרות. ההזמנה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד. לא תתאפשר השלמת הזמנה באתר ללא הזנת פרטי כרטיס האשראי. פרטי כרטיס האשראי מועברים להבטחת ההזמנה בלבד. חיוב הכרטיס יתבצע במלון. שימוש לא חוקי באתר או במידע המופיע באתר מפר זכויות יוצרים או חוקים אחרים הקשורים בו.

  3.2. ישרוטל ניהול שומרת על זכותה לשנות את התקנון וכללי השימוש באתר מעת לעת. כל מחלוקת, אם וכאשר תתעורר, תתברר בישראל, בבתי המשפט בעיר תל אביב-יפו בלבד.

  4. פרטי רוכש השירותים

  4.1. בעת ביצוע רכישת השירותים באמצעות האתר יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים (להלן: "פרטי הרכישה"). בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי מנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת חבילת הנופש, תאריך, מספר מיטות וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר. ישרוטל ניהול לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא יקלטו במערכת, ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהרוכש לרכוש שירותים באמצעות האתר. הקלדת פרטי רכישה כוזבים הינה עבירה פלילית.
  נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר, למפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או ממנהליו ו/או מי מטעמם.

  5. ביצוע הזמנה

  5.1. ביצוע הזמנה יתבצע באמצעות הזנת פרטי הרכישה במערכת.

  5.2. ביצוע הזמנה באמצעות כרטיס אשראי:

  פרטי כרטיס האשראי המוזנים הם לשם הבטחת ההזמנה בלבד. בעת סיום הזנת פרטי כרטיס האשראי יקבל הרוכש הודעת דואר אלקטרוני אוטומטית המאשרת את הזמנתו. על הרוכש להדפיס הודעה זו, להביאה למלון ולהציגה בקבלה. אישור ההזמנה באופן זה הוא אוטומטי, חיוב כרטיס האשראי בפועל, יבוצע עם ההגעה למלון.

  5.3. הריני מעוניין/ת ומסכים/ה לקבל מישרוטל בכל אמצעי התקשורת והמדיה הודעות אלקטרוניות, הודעות מסר קצר, ניוזלטרים, דברי שיווק ופרסום בעלי אופי מסחרי/פרסומי ו/או כל דבר פרסומת כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושירותים), תשמ"ב – 1982, בקשר למוצרים ושירותים.

  6. חברי מועדון לקוחות

  6.1. רוכש אשר הצהיר על חברותו באחד ממועדוני הלקוחות של רשת מלונות ישרוטל: "חוג השמש", "קלאב רויאל", "מועדון יערות הכרמל" יזכה להנחה, המוענקת לחברים במועדון, בעת הזנת פרטי הרכישה. הרוכש מחויב להציג בעת הגעתו למלון את כרטיס החברות במועדון האמור בפני פקיד הקבלה כאסמכתא לזכאות להנחה אותה קיבל בעת ביצוע ההזמנה. היה ולא היה ברשות הרוכש כרטיס חבר כנ"ל בעת ההגעה למלון, תבוטל הנחתו והוא יחויב בתשלום מחיר מלא על פי המחירון התקף באותה עת. הנחת מועדון חוג השמש תינתן בכפוף לתקנון המועדון. חבר מועדון חוג השמש יוכל להזמין עד 2 חדרים בהנחת מועדון בתנאי שהחדר השני הינו חדר ילדים (עד גיל 21).

  6.2. על ביצוע של מספר הזמנות שונות דרך האתר לאירוח (בכל מלונות הרשת) בתאריכים עוקבים, תינתן הטבה אחת בלבד של צבירה נקודות (לשהייה הבאה).

  7. מדיניות ביטול הזמנות

  7.1. ביטול הזמנת חבילות נופש ושאר השירותים שהוזמנו במסגרת האתר, יתבצע בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), לרבות התקנות שהותקנו מכוחו, ולאחר שהמזמין ביצע הזמנה באמצעות מערכת ההזמנות של האתר ולאחר שקיבל אישור מישרוטל על תנאי העסקה.

  7.2. עדכון בדבר ביטול הזמנה, יהא בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן ותקנותיו, ובאחת 

  הדרכים הבאות:

  • בעל פה, קרי – בטלפון: 5585*, או בהודעה בעל פה במקום העסק.

  • בדואר רשום למרכז ההזמנות של ישרוטל שכתובתו מלון ישרוטל רויאל גארדן, החוף הצפוני אילת 88000.

  • בדואר אלקטרוני בכתובת: CRO-CSRV12@isrotel.co.il

  • בפקסימיליה למס': 08-6362030.

  • באתר האינטרנט של ישרוטל.

  בהודעת הביטול יפרט הרוכש את שמו ומספר הזהות שלו, ואם הודעת הביטול נמסרת בעל פה יהיה עליו לכלול גם פרט מזהה נוסף.

  7.3. דמי ביטול עבור הזמנות שבוצעו עבור חודשים 01.08.2020 - 31.12.2020, לרבות בחגים ובאירועים מיוחדים:

  בכל הנוגע להזמנה אשר בוצעה עבור החודשים 01.08.2020 - 31.12.2020, במקרה של ביטול בתוך 96 שעות, לא כולל ימי מנוחה, קודם למועד האירוח, יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 50% (חמישים אחוזים) משווי ההזמנה. למען הסר ספק, ביטול כאמור מעל 96 שעות שאינן ימי מנוחה קודם למועד האירוח לא יגרור דמי ביטול.

  7.4. ביטול הזמנות לאדם עם מוגבלות, אזרח ותיק, או עולה חדש:

  7.4.1. מזמין אירוח שהוא אדם עם מוגבלות כהגדרת מונח זה בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1988, אזרח ותיק (מי שמלאו לו 65 שנים) או עולה חדש (מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה), רשאי לבטל הזמנה בהתקיים כל התנאים המנויים להלן:

  7.4.2. ביטול ההזמנה נעשה בתוך ארבעה חודשים מיום ביצוע העסקה או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, או לחילופין בהתאם למפורט בסעיף 7.3 לעיל, הכל לפי המאוחר מבין כל אלו, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית, ובלבד שנותרו יותר מ- 7 ימים שאינם ימי מנוחה עד למועד האירו.

  7.4.3. נעשה ביטול על ידי מזמין אירוח הנמנה על אחת מהאוכלוסיות הנמנות בסעיף זה, יצרף המזמין להודעת הביטול אסמכתא (באמצאות אחד מהאמצעים הנזכרים לעיל) על היותו נמנה על אחת מהאוכלוסיות לעיל, בהתאם למפורט בחוק הגנת הצרכן.

  7.4.4. בוצע ביטול בהתאם לתנאי הביטול הנזכרים בסעיף זה יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 100 (מאה) ₪ או בסך של 5% (חמישה אחוזים) משווי ההזמנה, לפי הנמוך מביניהם.

  7.5. דמי ביטול (למעט מלון בראשית) עבור הזמנות שבוצעו עבור חודשים 01.01.2021 – 30.06.2021:

  7.5.1. בכל הנוגע להזמנה אשר בוצעה עבור החודשים 01.01.2021 – 30.06.2021, במקרה של ביטול שנעשה בתוך 14 ימים מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה (לפי המאוחר) ומועד הביטול אינו חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד האירוח, יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 100 (מאה) ₪ או בסך של 5% (חמישה אחוזים) משווי ההזמנה, לפי הנמוך מביניהם.

  7.5.2. למעט בדבר חגים ואירועים מיוחדים, בכל הנוגע להזמנה כאמור בסעיף 7.5.1 לעיל, במקרה של ביטול שנעשה לאחר 14 ימים מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת מסמך פרטי ההזמנה (לפי המאוחר) ומועד הביטול אינו חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד האירוח, יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 100 (מאה) ₪.

  7.5.3. למעט בדבר חגים ואירועים מיוחדים, בכל הנוגע להזמנה כאמור בסעיף 7.5.1 לעיל, במקרה של ביטול הזמנה שנעשה בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד האירוח, יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 25% (עשרים וחמישה אחוזים) משווי ההזמנה (ללא קשר לפרק הזמן שחלף ממועד ההזמנה).

  7.5.4. למעט בדבר חגים ואירועים מיוחדים, בכל הנוגע להזמנה כאמור בסעיף 7.5.1 לעיל, במקרה של אי הגעה למלון ללא הודעת ביטול יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 50% (חמישים אחוזים) משווי ההזמנה.

  7.6. דמי ביטול (למעט מלון בראשית) עבור הזמנות שבוצעו לעבור חודשים 01.07.2021 – 31.08.2021, לרבות חגים ואירועים מיוחדים:

  7.6.1. בכל הנוגע להזמנה אשר בוצעה עבור החודשים 01.07.2021 – 31.08.2021, במקרה של ביטול שנעשה בתוך 14 ימים מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה (לפי המאוחר) ומועד הביטול אינו חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד האירוח, יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 100 (מאה) ₪ או בסך של 5% (חמישה אחוזים) משווי ההזמנה, לפי הנמוך מביניהם.

  7.6.2. בכל הנוגע להזמנה כאמור בסעיף 7.6.1 לעיל, במקרה של ביטול שנעשה לאחר 14 ימים מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת מסמך פרטי ההזמנה (לפי המאוחר) ומועד הביטול חל עד 21 ימים שאינם ימי מנוחה בטרם מועד האירוח, יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 100 (מאה) ₪.

  7.6.3. בכל הנוגע להזמנה כאמור בסעיף 7.6.1 לעיל, במקרה של ביטול שנעשה לאחר 14 ימים מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת מסמך פרטי ההזמנה (לפי המאוחר) ומועד הביטול חל בין 20 ועד 8 ימים, שאינם ימי מנוחה, בטרם מועד האירוח, יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 25% (עשרים וחמישה אחוזים) משווי ההזמנה.

  7.6.4. בכל הנוגע להזמנה כאמור בסעיף 7.6.1 לעיל, במקרה שמועד הביטול חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד האירוח, יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 50% (חמישים אחוזים) משווי ההזמנה (ללא קשר לפרק הזמן שחלף ממועד ההזמנה).

  7.6.5. בכל הנוגע להזמנה כאמור בסעיף 7.6.1 לעיל, במקרה של אי הגעה למלון ללא הודעת ביטול יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 50% (חמישים אחוזים) משווי ההזמנה.

  7.7. דמי ביטול במלון בראשית עבור הזמנות שבוצעו עבור חודשים 01.01.2021 – 30.06.2021:

  7.7.1. בכל הנוגע להזמנה אשר בוצעה עבור החודשים 01.01.2021 – 30.06.2021, במקרה של ביטול שנעשה בתוך 14 ימים מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה (לפי המאוחר) ומועד הביטול אינו חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד האירוח, יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 100 (מאה) ₪ או בסך של 5% (חמישה אחוזים) משווי ההזמנה, לפי הנמוך מביניהם.

  7.7.2. למעט בדבר חגים ואירועים מיוחדים, בכל הנוגע להזמנה כאמור בסעיף 7.7.1 לעיל, במקרה של ביטול שנעשה לאחר 14 ימים מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת מסמך פרטי ההזמנה (לפי המאוחר), וללא קשר למועד האירוח, יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 25% (עשרים וחמישה אחוזים) משווי ההזמנה.

  7.7.3. למעט בדבר חגים ואירועים מיוחדים, בכל הנוגע להזמנה כאמור בסעיף 7.7.1 לעיל, במקרה שמועד הביטול חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד האירוח, יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 25% (עשרים וחמישה אחוזים) משווי ההזמנה (ללא קשר לפרק הזמן שחלף ממועד ההזמנה).

  7.7.4. למעט בדבר חגים ואירועים מיוחדים, בכל הנוגע להזמנה כאמור בסעיף 7.7.1 לעיל, במקרה של אי הגעה למלון ללא הודעת ביטול יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 50% (חמישים אחוזים) משווי ההזמנה.

  7.8. דמי ביטול במלון בראשית עבור הזמנות שבוצעו לעבור חודשים 01.07.2021 – 31.08.2021, לרבות חגים ואירועים מיוחדים:

  7.8.1. בכל הנוגע להזמנה אשר בוצעה עבור החודשים 01.07.2021 – 31.08.2021, במקרה של ביטול שנעשה בתוך 14 ימים מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה (לפי המאוחר) ובתנאי שמועד הביטול אינו חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד האירוח, יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 100 (מאה) ₪ או בסך של 5% (חמישה אחוזים) משווי ההזמנה, לפי הנמוך מביניהם.

  7.8.2. בכל הנוגע להזמנה כאמור בסעיף 7.8.1 לעיל, במקרה של ביטול שנעשה לאחר 14 ימים מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת מסמך פרטי ההזמנה (לפי המאוחר) ומועד הביטול חל עד 21 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד האירוח, יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 50% (חמישים
  אחוזים) משווי ההזמנה

  7.8.3. בכל הנוגע להזמנה כאמור בסעיף 7.8.1 לעיל, במקרה של ביטול שנעשה לאחר 14 ימים מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת מסמך פרטי ההזמנה (לפי המאוחר) ומועד הביטול חל בתוך 20 ימים שאינם ימי מנוחה, בטרם מועד האירוח, יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 100% (מאה אחוזים) משווי ההזמנה.

  7.8.4. בכל הנוגע להזמנה כאמור בסעיף 7.8.1 לעיל, במקרה שמועד הביטול חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד האירוח, יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 100% (מאה אחוזים) משווי ההזמנה (ללא קשר לפרק הזמן שחלף ממועד ההזמנה).

  7.8.5. בכל הנוגע להזמנה כאמור בסעיף 7.8.1 לעיל, במקרה של אי הגעה למלון ללא הודעת ביטול יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 100% (חמישים אחוזים) משווי ההזמנה.

  7.9. מובהר בזאת, כי חיוב המזמין יתבצע על ידי החברה (או מי מטעמה) באמצעות כרטיס האשראי שפרטיו נמסרו לחברה על ידי המזמין, והמזמין נותן בזאת את הסכמתו הבלתי חוזרת לביצוע חיוב כאמור לעיל, בכפוף להוראות תקנון זה.

  7.10. למען הסר ספק, המונח "אירועים מיוחדים", כמפורט בתקנון זה, הינו אירועי תרבות, בידור, ספורט וכל היוצא בזה, המתפרסמים מעת לעת מטעם הרשת או בשיתוף פעולה עם הרשת.

  7.11. ביטול הזמנה ללא דמי ביטול:

  מובהר כי ניתן לבטל הזמנה לאירוח במלון, ללא תשלום דמי ביטול, עקב אי התאמה בין האירוח שהוזמן לפרטי ההזמנה שנמסרו למזמין לאחר הזמנתו, ו/או עקב אי מתן האירוח במועד שהוזמן, ו/או בגין פגם ו/או הפרת הסכם, והכל כמפורט בסעיף 14ה(א) לחוק הגנת הצרכן.

  כמו כן יובהר כי בנוסף למקרים המפורטים לעיל בסעיף זה, בהם ניתן על פי דין לבטל הזמנה ללא תשלום דמי ביטול, ישרוטל אף רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לפטור את המזמין מתשלום דמי ביטול עבור ביטול ההזמנה.

   

  8. שינוי הזמנה על ידי המזמין

  8.1. כל שינוי בהזמנה, לרבות שינוי במועדי הטיסות (ככל והטיסות הוזמנו במסגרת אותה הזמנה עם האירוח במלון באמצעות האתר של ישרוטל), יתבצע מול מרכז ההזמנות של ישרוטל בלבד, בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו מכוחו.

  8.2. בקשה לביצוע שינויים בהזמנה שהתבצעה באתר, ניתן להגיש באמצעות פניה בהודעה בכתב בלבד (בדואר רשום, בפקס או בדואר אלקטרוני) שתשלח אל מרכז ההזמנות של ישרוטל שכתובתו מלון ישרוטל רויאל גארדן החוף הצפוני אילת 88000 או באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת: CRO-CSRV12@isrotel.co.il או באמצעות מס' פקס: 08-6362030 או באמצעות אישור בכתב של פרטי העסקה לאחר השינוי שישלח על ידי הנציג הטלפוני בהתאם לבקשת המזמין אשר פנה טלפונית למרכז ההזמנות של ישרוטל בטלפון: 5585*.

  שינה המזמין את הזמנתו בהתאם לאמור לעיל, התאריך הקובע לשינוי ההזמנה יהיה מועד קבלת המכתב ו/או הדואר האלקטרוני ו/או הפקס במרכז ההזמנות של ישרוטל.

  8.3. במידה ויום קבלת ההודעה בכתב הינו יום מנוחה בישראל, ייחשב מועד השינוי יום העבודה הראשון שלאחריו.

  8.4. לא תתקבלנה טענות כלשהן בדבר שינויים כלשהם, אלא אם הן מגובות במסמך בכתב, חתום ומאושר בידי מרכז ההזמנות של ישרוטל.

  8.5. המזמין יישא בעלויות כל שינוי מבוקש במרכיבי ההזמנה כפי שימסרו לו ממרכז ההזמנות של ישרוטל טרם ביצוע השינוי המבוקש.

  8.6. מחירי השירותים המוצגים באתר משתנים מעת לעת.

  8.7. היה והשתנו מחירי השירותים כתוצאה מעליית מחירים, תחול עליית המחירים על כל ההזמנות שכבר בוצעו, אך טרם קיבלו אישור סופי ובכתב מנציגי מרכז ההזמנות של ישרוטל. 

  9. במידה וההזמנה כוללת טיסות, לתשומת לבך מספר דגשים:

  9.1. נא עיין בהנחיות השונות של חברות והתעופה לגבי תנאי טיסה וביטול טיסה על יד חברת התעופה המתפרסמות מטעמן. למען הסר ספק, ביטול טיסה כאמור, יהיו בהתאם לאמור בתנאי הביטול של חברת התעופה ובכפוף להוראות הדין.

  9.2. אין בשעת הטיסה ו/או ההגעה ו/או בשינוייהן כדי לקבוע כל שינוי לעניין שעת Check in ו/ או Check out במלון.

  9.3. תינוק שגילו עד 24 חודשים לא יחויב במושב נוסף - בכפוף להצגת תעודה מזהה בעמדת הכרטוס, המעידה על גיל התינוק ביום הטיסה.

  9.4. הטיסות מבוצעות על ידי חברות תעופה סדירות ו/או שכר וביצוען כפוף לתנאים המפורסמים ע"י חברות התעופה ו/או מנהלי התעופה האזרחיים. למען הסר ספק ובכפוף להוראות כל דין יובהר כי לישרוטל אין כל אחריות בקשר עם הטיסות המבוצעות על ידי חברות התעופה לרבות בכל הנוגע למסלול, זמני הטיסות וכבודה הנמצאים באחריותן הבלעדית של חברות התעופה וייתכנו מקרים בהם יהיו שינויים בזמני הטיסות אף ללא הודעה מוקדמת על כך.

  בכפוף להוראות כל דין יובהר, כי ישרוטל לא תיענה לכל דרישה ו/או תביעה ובכלל זה להחזר תשלום או פיצוי בגין כל נזק ו/או הוצאות ו/או עגמת נפש שנגרמו לנוסע עקב אספקת שירותים אשר בתחום אחריותן של חברות התעופה.

  9.5. הנחת אתר בגובה 5% לא חלה על הטיסות המוזמנות במסגרת חבילות הכוללות אירוח+טיסה, אלא על האירוח בלבד.

  10. תנאים והגבלות

  10.1. ישרוטל ניהול זכאית לבטל או לשנות את תנאי קבלת ההזמנות וכן את כל המחירים המתפרסמים באתר בכל עת.

  10.2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל החברה תהיה זכאית שלא לאשר ו/או לבטל באופן חד צדדי כל עסקה שנקלטה במערכת, גם אם נתקבלה בקשר אליה הודעת אישור אצל המזמין באופן אוטומטי, בהתקיים אחד או יותר מהתנאים הבאים :

  א. במקרה בו תימצא טעות במחיר העסקה, לא יחייב הדבר את החברה, שתהא רשאית לזכות את המזמין בסכום העסקה ו/או ליצור עמו קשר לשם ביצוע הזמנה תקינה.

  ב. במקרה בו נפלה טעות בפרט בפרסום העסקה, בהגדרתה ובשל כל טעות אנוש אחרת.

  ג. במקרה בו נפלה טעות בהזמנה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

  *על כל ביטול כאמור בסעיף קטן זה, לא יחולו דמי ביטול כקבוע בתקנון זה.

  10.3. המחירים הנקובים באתר הם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ, באילת המחירים אינם כוללים מע"מ. הזמנות של אורחים ישראליים יחויבו במס בהתאם לחוק הישראלי.

  10.4. במקום בו נקובים המחירים בדולרים יחושב התשלום על פי השער היציג שנקבע לאותו יום על ידי בנק ישראל ולצד זאת המחיר יופיע בסכום שווה ערך בשקלים חדשים, הכולל מע"מ.

  10.5. במעמד החיוב יתכן וחברת האשראי תגבה דמי המרה בגין שימוש במטבע זר. לפיכך, הסכום המוצג איננו סופי ועשוי להשתנות בהתאם.

  10.6. ככלל, שהות הרוכש במלון תחל מיום ההזמנה בשעה 15:00 ועד השעה 12:00 ביום העזיבה. למעט ביחס למפורט להלן:

  10.6.1. באשכול מלונות ישרוטל רויאל גארדן וישרוטל ריביירה שעת הכניסה היא 16:00 ושעת העזיבה היא 11:00.

  10.6.2. אחוזת יערות הכרמל - שעות הגעה ועזיבה: אמצע שבוע (א'-ו') - הגעה לאחוזה החל מהשעה 13:00 וקבלת חדר עד 15:00. עזיבת החדר עד השעה 12:00 ביום שלמחרת. עזיבת החדר ביום שבת עד השעה 15:00. יום שבת - הגעה לאחוזה החל מהשעה 16:00 וקבלת החדר עד השעה 18:00. עזיבת החדר ביום שלמחרת עד השעה 12:00. ניתן להישאר באחוזה עד השעה 18:00, לשימוש חופשי במתקני האחוזה. אחוזת יערות הכרמל מותאמת לאירוח מגיל 16 בלבד.

  10.6.3. מלון כרמים - שעות הגעה ועזיבה: אמצע שבוע (א'-ו'): הגעה למלון החל מהשעה 13:00 וקבלת חדרים בשעה 15:00. ביום שבת: הגעה למלון החל מהשעה 16:00 וקבלת חדרים בשעה 18:00. פינוי חדרים עד השעה 12:00 בימים א-ו וביום שבת עד השעה 15:00.

  10.6.4. בראשית - שעות הגעה ועזיבה: אמצע שבוע (א'-ו'): הגעה למלון החל מהשעה 13:00 וקבלת חדרים עד השעה: 15:00, פינוי עד 12:00. יום שבת (וחגים): הגעה למלון החל מהשעה 15:00 וקבלת חדרים החל מהשעה: 17:00, פינוי חדרים עד השעה 14:00.

  10.6.5. רויאל ביץ' תל אביב - שעות הגעה ועזיבה: אמצע שבוע (א'-ו'): קבלת חדרים: 15:00. פינוי חדרים עד: 12:00. ביום שבת: קבלת חדרים בשעה 15:00. פינוי חדרים ביום שבת עד: 12:00.

  10.6.6. ישרוטל ים המלח וישרוטל גנים - שעות הגעה ועזיבה: (א'-ו'): קבלת חדרים: 15:00. פינוי חדרים עד השעה 12:00. ביום שבת: קבלת חדרים בשעה 18:00. עזיבת חדרים ביום שבת עד: 15:00. הגעה למלון החל מהשעה 16:00.

  *כל עזיבה לאחר שעות אלה, בכל ימות השבוע, מחייבת אישור של הנהלת המלון בלבד 

  ותחויב בתשלום.

  10.7. תינוק יחשב מי שגילו עד שנתיים וילד יחשב מי שגילו בין שנתיים לשתיים עשרה שנים, בכל הקשור לשהות במלון.

  10.8. הנחת מועדון חוג השמש תינתן בכפוף לתקנון המועדון.

  10.9. אין כפל מבצעים.

  10.10. אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 18 יתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 21 בלבד. הזמנת חדרים ואירוח במלונות רשת ישרוטל הינו למבוגרים מעל גיל 18 בלבד.

  10.11. מספר המקומות מוגבל וביצוע ההזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד.

  10.12. אמיתות הנתונים - ביצוע ההזמנה כאמור מחייב הכנסת נתונים. אשר על כן, יש להקפיד על אמיתות הנתונים. ישרוטל ניהול אינה אחראית לטעות שתעשה על ידי הרוכש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת המלון, תאריך, מספר מיטות וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר.

  10.13. ההזמנה באתר הינה אישית, אי לכך לא ניתן לבצע מעל שתי הזמנות על אותו שם.

  10.14. המחירים באתר הינם בשקלים ומיועדים לישראלים בלבד. הזמנת חופשה לתושבי חוץ, בעלי אזרחות זרה, במחיר דולרי/יורו, עפ"י מחירי המחירון העדכניים לתקופת ההזמנה.

  10.15. למען הסר ספק, הוראות תקנון זה אינן מתייחסות לכל הקשור בשוברים המוצעים למכירה באתר ו/או רכישתם ו/או כל היוצא בזה. זאת ועוד, השוברים כאמור וכל הקשור בהם יהיו כפופים להוראות הדין ותקנון ישרוטל גיפט קארד בלבד.

  11. מידע ותמונות באתר

  באתר יימצא מידע מטעם ישרוטל ניהול ומידע מטעם צדדים שלישיים. אין ישרוטל ניהול אחראית על תוכנו ומהותו של מידע ובכלל זה פרסומות המצויות באתר. כל התמונות המצויות באתר מיועדות להמחשה בלבד. מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב של הרוכש ו/או מודפסות על ידי הרוכש מצג המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצרים בתמונה לבין מראם במציאות.

  12. קישורים

  12.1. האתר מכיל קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים ברשת האינטרנט (להלן: "האתר המקושר").

  12.2. ישרוטל ניהול מספקת קישורים אלה לנוחיות המשתמש באתר בלבד ואין היא נושאת באחריות למידע המופיע באתר המקושר או באתרים המקושרים לאתר המקושר, לתוקפם וחוקיותם. היה והמשתמש החליט לגשת לאתרים אלו, המשתמש עושה זאת על אחריותו בלבד. על מנת לקשר או להציג את האתר isrotel.co.il באתרים אחרים יש לפנות לישרוטל ניהול לצורך קבלת אישור.

  13. הגבלת אחריות

  13.1. ישרוטל ניהול ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת, אשר באמצעותו עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של הרוכש בזמן שזה נכנס לאתר ו/או רוכש שירותים באמצעות האתר ו/או משתמש באתר בדרך אחרת.

  13.2. ישרוטל ניהול אינה אחראית לנזק שייגרם כתוצאה מכישלון או עיכוב בעת ניסיון להשתמש באתר, לרבות שימוש לצרכי הזמנה.

  13.3. ישרוטל ניהול לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי רוכש כל שהוא באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתה.

  13.4. בכל שלב ישרוטל ניהול רשאית להפסיק או למנוע את ההתקשרות או הגישה של הרוכש לכל חלק שהוא באתר.

  14. תשלום במזומן

  תשלום במזומן בכפוף להוראות החוק לצמצום השימוש במזומן, תשע"ח-2018.

  15. שינויים באתר

  ישרוטל ניהול תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, תוכנו, מראהו, תנאי השימוש בו, היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו הכל ללא צורך להודיע על כך לרוכש מראש.

  16. אתר WHITE LABEL - DREAM CARD VIP

  16.1. ההנחה לה זכאים מחזיקי כרטיס אשראי DREAM CARD VIP המזמינים באתר הייעודי של מועדון הלקוחות DREAM CARD VIP להזמנות ברשת ישרוטל (להלן: "אתר הזמנות DREAM CARD VIP") הינה כמפורט באתר הזמנות DREAM CARD VIPבלבד והיא מהווה ההנחה/הטבה הבלעדית והיחידה לה הם יהיו זכאים.

  16.2. ההנחה של אתר הזמנות DREAM CARD מותנית בשימוש בכרטיס האשראי DREAM CARD VIP , לצורך ההזמנה ותשלום. כל שאר ההטבות ההנחות והמבצעים ללא יוצא מן הכלל (לרבות אך לא רק הנחות/הטבות בהזמנת הנופש ובמהלך השהייה במלון, הנחות/הטבות הכלולות בתקנון זה, הנחות באתרי ישרוטל, הנחות/הטבות/צבירת נקודות/זכויות בתקנון מועדון חוג השמש, הנחות לחברי מועדוני לקוחות אחרים, הנחות על רכישת אקסטרות, מבצעים מיוחדים, כפל מבצעים, צבירת נקודות, מבצעי טיסה, מבצעי צד שלישי וכל מבצע, הטבה, הנחה אחרים מכל מין וסוג שהוא, בין אם של ישרוטל ובין אם של צדדים שלישיים) לא יחולו על מחזיקי כרטיס אשראי DREAM CARD VIP המזמינים באתר הזמנות DREAM CARD VIP ולמען הסר ספק הינן מבוטלות עבור הזמנות באתר זה.

  16.3. התשלום בגין ההזמנה ייעשה אך ורק באמצעות אתר הזמנות DREAM CARD VIP ולא במלון או באתר אחר של רשת ישרוטל. סליקת ההזמנה תעשה אוטומטית עם סיום ההזמנה.

  16.4. ככל שמחזיק כרטיס DREAM CARD VIP הזמין/יזמין נופש/מוצר באתר אחר פרט לאתר הזמנות DREAM CARD VIPהוא לא יהיה זכאי להנחה המפורטת באתר הזמנותDREAM CARD VIP .

  16.5. ביטול ההזמנה ייעשה בהתאם לחוק הגנת הצרכן ותקנותיו. בכל מקרה של ביטול ההזמנה מכל סיבה שהיא, יבוטלו כל ההטבות וההנחות להן זכאי מחזיק כרטיס אשראי DREAM CARD VIP כתוצאה מההזמנה שבוטלה.